cykelhobby.com
 
 

Svalan Specialracer 1941

 
 
Svalan racer
 
 

Som Åke Stenqvist skriver i sin artikel i Velocipeden (N:o 39 2006) är Svalans tidiga historia lite känd trots att märket redan tidigt hade en god marknadsandel. Namnet inregistrerades 1910 av Svenska Maskinmagasinet i Stockholm och troligen användes det enbart på andra tillverkares cyklar. Men 1924 övertogs varumärket Svalan av Eriksson & Mård A.B i Falun. Tidiga Svalan från Falun var troligen helt eller delvis Crescent, dvs tillverkade av Lindblads Velocipedaktiebolag och senare Nymans. Företagsnamnet ändrades senare till Maskinaktiebolaget John Eriksson.

 

 
 
Back