cykelhobby.com
 
 

Ideal - Holger Skatt

 
 
Ideal cykel
 
 

Uppskattningsvis drygt 2500 svenska cykelmärken har funnits. Detta som en följd av att nästan varje cykelhandlare hade sitt eget märke fram till 40-talet. Kundunderlaget för varje märke kan inte ha varit stort. Ett exempel är Holger Skatt i Folkabo i Västergötland. Även om orten på 30-talet hade betydligt fler än dagens cirka 200 innevånare förvånas man över att det fanns marknad för två egna märken, Ideal och Solid och att han dessutom kunde trycka upp en broschyr. Namnen var inte unika utan delades med flera andra. Namn av den typen gick då inte att mönsterskydda. Men Holger Skatt borde väl ha varit ett bättre namn? Cyklarna kom från Josef Eriksson i Uppsala med det egna märket Fram.

 
 
Back