cykelhobby,com

Hermes 1949

Hermes racer 1949

Denna Hermesracer från 1949 är utrustad med Huret växlar och har ett tidstypiskt tillbehör, oljebehållare för kedjan. Kranen öppnas när pipen fälls ner mot kedjan. Detta var nästan en nödvändighet på dammiga grusvägar. Jämfört med racern från 1938 har ramvinklarna rätats upp, men hjulbasen är fortfarande lång jämfört med moderna racercyklar. För dåtidens långlopp på dåliga vägar var snabb respons föga efterfrågad.

Bromsarna är av märket LAM tillverkade av .Henri Lamarque, Paris. De var mycket vanliga på förkrigsracers och användes tills de slutade tillverkas i början av 50-talet då bl.a. Mafac centrumdragna tog över.

Hermes katalog 1951
Lindblads i Stockholm med Crescent gick samman med Nymans i Uppsala 1931 och därefter var modellerna lika förutom lack och dekaler. Även modellbeteckningarna var lika, Hermes 101 och 102 motsvarade Crescent 201 och 202. När Wiklunds Nordstjernan absorberades 1939 kom även den att ha samma utseende.
Hermes 50-tal

< tillbaka