Fram

cykelhobby.com

Ovan och nedan en Fram Specialracer N:r 23 från tidigt 20-tal. Den är typisk för mellankrigstidens tävlingscyklar på så sätt att den mycket liknar en standardcykel i ram och utrustning. Dock använde man lättare ramrör och hjulen är av racertyp med träfälgar och lätta tubdäck. Lägg märke till lutningen på övre ramröret - ett arv från 1910-talets racercyklar. Till en början nöjde man sig med en fälgbroms vilken monterades på bakhjulet. Baknavet har dubbla kransar. Vid långa uppförslut kunde man lossa bakhjulet, vända det och få en lämpligare utväxling.

Fram tillverkades av AB Josef Eriksson i Uppsala till 1973 då monteringen flyttades till Helsingborg. Företaget kallades då Fram-Kingbolagen.

På 20 och 30-talen tillhörde Fram ett av de fyra stora racerstallen tillsammans med Nordstjernan, Hermes och Crescent. Första landvägs-VM i Köpenhamn 1921 togs av Gunnar Sköld på en Fram.

Katalog 1924 En bevarad N:o 23

Fram 20-tal
I katalogen från 1924 kan man läsa: "Även till denna säsong hava vi nöjet att till landets tävlingscyklister överlämna ett par nya racermaskinstyper, nämligen dels FRAM N:r 33 för bantävlingar och dels FRAM n:r 43 för stayerlopp, och uttala vår fasta förvissning om, att dessa båda maskiner skola bliva mottagna med det största intresse. Å vår patentskyddade specialracer FRAM N:r 23 hava vi vidtagit några smärre, men icke desto mindre värdefulla förändringar, därigenom ytterligare understrykande vårt fabrikats ledande ställning inom branschen. Samtliga våra tävlingsvelocipeder äro numera försedda med marknadens för närvarande obestridligen förnämsta racerringar, tillverkade av Le Pneu Clément, Milano."
Fram c:a 1925
Fram c:a 1925
En senare Fram från c:a 1925 med parallellt övre ramrör och dubbla bromsar av okänt fabrikat. Dubbla kransar på bakhjulet varav den ena är frikrans.

< tillbaka